ÄR du dömd, så är du klassad som skyldig! överallt!!!

Hur mycket du än försöker få upprättelse så kommer svaret: Men du är ju faktiskt dömd i två instanser!

Samma sak när jag väckte eget åtal om falsk angivelse:
Åtalet förkastat genom dom på grund av att jag är dömd med en lagakraftvunnen dom.

Rättssäkerheten I finland är ett enda stort skämt

I dagens läge kan vem som helst bli anklagad för våldtäkt eller sexuella övergrepp och sedan bli oskyldigt dömd utan några som helst bevis.
Detta eftersom  bevis inte behövs i dessa brottsmål. Det räcker med att domaren/-na tycker att något som framkommit kunde stöda målsägandens påståenden. Att man själv har dokumentbevisning på att det är fysiskt omöjligt att det kunnat ske, spelar ingen roll alls. Att det sedan framkommer ny avgörande bevisning i ärendet, spelar heller ingen roll. Det är omöjligt att få upprättelse.

jag är oskyldigt dömd - för alltid

Jag är oskyldigt dömd för grovt sexuellt övergrepp på barn. Jag friades i tingsrätten av den lagfarne domarens avvikande åsikt, men hon röstades ner av de två icke lagfarna nämndemännen som varken hade utbildning eller erfarenhet angående konfabulerande barns påståenden.
Jag blev sedan dömd även i hovrätten, efter att ett vittne ändrade sitt vittnesmål. Det nya vittnesmålet var totalt motstridigt till det hon sagt tidigare både i polisförhör och som vittne i tingsrätten. Tidigare hade hon till och med blånekat till samma fråga.
Mina dokumentbevis på att det är fysiskt omöjligt att det kunnat ske, bortförklarade av rätten så att de kunde dömma mig. Utan bevis.
Att jag efteråt fått fram hur mycket bevis som helst på att jag är oskyldig och även att hon sagt till en skolpsykolog att hon var så arg på mig så att hon funderade på hur hon skulle hämnas på mig, brydde sig inte Högsta domstolen om alls. Dessa hämndplaner uttalade flickan bara 2 veckor före anklagelsen!

SEKRETESS

I dessa mål sekretesslägger rätten allt så att man inte skall kunna få komma till tals över huvudtaget.
Tyvärr så är flera av dessa sidor därav lösenordsskyddade och endast till för de som försöker hjälpa mig med mitt ärende.

Hemlig identitet

Målsägandens identitet hemligstämplades på sin egen begäran, allt för att sätta munkavle på mig, hela familjen och släkten som vet hur hon hittat på saker om folk hela livet.
Men min identitet är givetvis offentlig!