dokumenten i ärendet är sekretessbelagda och målsägandens identitet är hemligstämplad.

Här har jag laddat upp olika dokument som använts i ärendet.
Dessa sekretessbelagda dokument får endast användas i syfte att hjälpa mig i mitt ärende.

nedan finns en del läsning om hur det finska rättssystemet inte fungerar.

Ledaren, om det finska rättssystemet.