Åbo länsfängelse

Åbo länsfängelse

är en kriminalvårdsanstalt i Starrbacka i Åbo. Tidigare användes fängelset på Kakolabacken. Kakolabackens fängelse uppfördes år 1853 och tömdes den 16 september 2007 då alla interner flyttades till det nuvarande fängelset i Starrbacka.
Byggnadens bruttoarea är 30 580 m² och byggnaden är avsedd för 300 fångar och patienter och cirka 280 anställda.

fängelset

Här kommer information den dagen jag blir utsläppt...